fbpx

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Dokonanie zwrotu zakupionego towaru jest możliwe przez okres 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do Klienta. W tym czasie należy przekazać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Informację z decyzją o odstąpieniu od umowy można przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres office@wiolagreen.com Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

Towar wraz z formularzem zwrotu należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym przekazano informację o odstąpieniu od umowy.

Zwroty należy kierować na adres:

Wiola Green

Wioleta Kellmann-Sopyła

ul. gen. Franciszka Kleeberga 2/1

Istotne informacje:

Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, (o ile takie posiadał).

Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

Zwrot pieniędzy, w tym koszt dostarczenia towaru do Klienta, nastąpi w trakcie 14 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwrotem.

Reklamacje

Klient chcąc złożyć reklamację powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego, np. za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: officewiolagreen.com W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego zamieszczonego tutaj.

Złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wynik rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłany do klienta za pomocą poczty elektronicznej.